Vleermuizen

Vleermuizen

Vleermuizen overwinteren op plaatsen waar de temperatuur zowat gelijk blijft rond de 6°C. Eveneens in de bunkers van het Zwin Natuur Park.

Een telling van 2019 van de 2 vleermuisbunkers in het Zwin Natuur Park leverde 7 overwinterende watervleermuizen op. In de bunkers bleken ook 7 gewone padden, 5 bruine kikkers en 4 Alpenwatersalamanders te overwinteren.

Zowat vanaf half oktober tot tegen april zoeken ze die plaatsen op, een kleine vetreserve zorgt dat ze door de winter komen. Tijdens hun winterslaap zakt hun lichaamstemperatuur tot de omgevingstemperatuur. Hun hartslag verlaagt van enkele honderden tot amper 30 slagen per minuut en hun ademhaling van zo'n 300 keer per minuut naar 1 keer om de paar minuten! Ze worden soms wel eens wakker, dan drinken ze enkele vochtdruppels en slapen dan verder.

In België komen 23 soorten vleermuizen voor. 17 ervan leven in Vlaanderen. 13 soorten zijn ernstig bedreigd.

Wat weetjes vind je hier.