Vogeltrek

Vogeltrek

Momenteel is de najaarstrek volop bezig, miljoenen vogels verplaatsen zich van hun broedgebieden in het noorden naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Ook bij ons aan de kust is dat ook te merken. Zaterdag 2 oktober is het terug 'Internationale trekteldag', dan staan veel 'vogelkijkers' op diverse plaatsen om te vogeltrek te bekijken en te tellen. Ook in het Zwin staan we op kijk.

Vogeltrek: gejaagd door de wind
Misschien wel het meest fascinerende natuurfenomeen dat we kennen: de vogeltrek.