Winterganzen

Winterganzen

De eerste Arctische ganzen zijn er al.

Vorige week zag ik al de eerste Kolganzen (Anser albifrons) in onze polders. Ze zijn wat vroeger dit jaar, misschien konden ze genieten van rugwind. Ze broeden in West-Rusland en Siberië en brengen bij ons in de polders de winter door.

Adulte vogels hebben een witte 'kol' rond de snavel en donkere strepen op borst en buik. Jonge vogels hebben dit niet. Ganzen zijn familiedieren, de jonge vogels leren de trekroute van hun ouders.

FR: Oie rieuse