Wulpen

Wulpen

Met hun kromme snavel, bruin gestreept verenkleed en typische roep is deze grote steltlopers onmiskenbaar. Je kan bij ons twee soorten Wulpen zien, de Wulp en Regenwulp.

De Wulp, (Numenius arquata) is bij ons een vogels van slikke en schorre en nat polderland. Broeden doen ze voornamelijk in de Kempen en op sommige plaatsen in de polders (ongeveer 200 broedparen). Aan de kust is die vooral buiten het broedseizoen te zien.

Het gaat echter niet zo goed met de Wulp, de laatste decennia merken we dat de populatie tot 50% is teruggevallen, het verdwijnen van broedgebied en leefgebied is daar de voornaamste oorzaak van, ook is er nog flink wat afschot langs de Franse kust ondanks het jachtverbod. In 2022 werden verschillende Wulpen die voorzien waren van een zender om hun trekgedrag te bestuderen ook afgeschoten in Frankrijk.

Ze worden ongeveer 25 jaar oud en broeden normaal gezien elk jaar vanaf hun derde levensjaar, het broedsucces ligt al jaren veel te laag, ze gaan dus in sneltempo achteruit.

Ze leven van allerlei ongewervelden die ze met hun lange snavel op de tast uit de bodem halen, bij de vrouwtjes is de snavel het langst, ze is ook wat groter dan het mannetje.

FR: Courlis cendré
EN: European Curlew
DE: Grosser Brachvogel

De Regenwulp (Numenius phaeopus) is wat kleiner dan de Wulp, heeft een donkere oogstreep en kruinstreep en kortere snavel. Ze broeden in Noord-Europa en komen bij voor op doortrek, zowel in het voorjaar als najaar. Overwinteren doen ze in West-Afrika. Hun roep 'bieb-bieb-bieb-bieb' is onmiskenbaar.

FR: Courlis corlieu
EN: Whimbrel
DE: Regenbrachvogel

Beide soorten spelen een belangrijke rol in het ecologische systeem en hun terugkeer naar hun broedgebieden wordt vaak gezien als een teken van het naderende voorjaar. Het is echter zorgwekkend dat de populatie van de Wulp zo snel afneemt, en maatregelen zijn nodig om hun leefgebieden te beschermen en het voortbestaan van deze prachtige vogels te waarborgen.