Wulp

Wulp

Met z'n kromme snavel, bruin gestreept verenkleed en jodelende roep (KoerLIE) is deze grote steltloper onmiskenbaar.

De Wulp, (Numenius arquata) is bij ons een vogels van slikke en schorre en nat polderland. Broeden doen ze voornamelijk in de Kempen, aan de kust is die vooral buiten het broedseizoen te zien.

Het gaat echter niet zo goed met de Wulp, de laatste decennia merken we dat de populatie tot 50% is teruggevallen, het verdwijnen van broedgebied en leefgebied is daar de voornaamste oorzaak van, ook is er nog flink wat afschot langs de Franse kust ondanks het jachtverbod. In 2022 werden verschillende Wulpen die voorzien waren van een zender om hun trekgedrag te bestuderen ook afgeschoten in Frankrijk.

Ze worden ongeveer 25 jaar oud en broeden normaal gezien elk jaar vanaf hun derde levensjaar, het broedsucces ligt al jaren veel te laag, ze gaan dus in sneltempo achteruit.

Ze leven van allerlei ongewervelden die ze met hun lange snavel uit de bodem halen, bij de vrouwtjes is de snavel het langst, ze is ook wat groter dan het mannetje.

FR: Courlis cendré
EN: European Curlew
DE: Grosser Brachvogel