Wulpen slaapplaats

Wulpen slaapplaats

Iedere winter tellen we de Wulpen die komen slapen in het Zwin.

Samen met Nathalie en Kurt telden we de Wulpen die komen slapen vanavond, om een zo goed mogelijk beeld te hebben verdelen we onze telplaatsen. Kurt telde aan de grens en Nathalie en ik vanop de dijk aan het kijkcentrum. Er kwamen deze avond 353 Wulpen slapen in het Zwin. Er was natuurlijk nog veel meer te zien, Velduil, Strandleeuwerik, Blauwe kiekendief, ... waren ook van de partij.