Wulpentelling 15 nov '22

Wulpentelling 15 nov '22

Het weer zat niet mee, regen, dus niet ideaal om vogels te spotten laat staan ze te tellen. Tellers van waren Nathalie, Patrick en Luc.

Naar goede gewoonte proberen we jaarlijks de Wulpen te tellen op hun winterse slaapplaats, dit jaar proberen we dit meermaals te doen. Een populatieschatting is nodig om het wel en wee van deze vogels te kunnen volgen. Zoals bij veel vogels gaat het met de Wulp ook niet zo goed.

Elke (of toch bijna) avond komen Wulpen slapen in het Zwin Natuur Reservaat, daarbij komen ze in kleine groepjes vanuit de nabije polders over de zeedijk vliegen om zich een rustige plaats te zoeken en dat meestal met de poten in het water. Door het slechte weer of andere omstandigheden was er geen slaaptrek. Wel komen er ook heel veel ganzen slapen en misschien is dat wel de oorzaak, het werd ook vloed, ook dit kan tellen. Allemaal redenen om volgende maand eens opnieuw te tellen.

Vraag is dan ook, waar slapen ze dan wel, of komen ze later na de vloed.

Resultaat: 24 aanwezige Wulpen.