Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

In het Zwin zijn verschillende soorten reigers te zien.

De Grote zilverreiger (Casmerodius albums) is een opvallende witte vogel en enkel aanwezig buiten de broedtijd. Ongeveer even groot als de Blauwe reiger maar langere nek en komt wat slanker over. Verschilt van de Kleine zilverreiger door langzamere vleugelslagen en langere poten die ver voorbij de staart uitsteken. Zwarte poten en tenen, enkel tijdens het broedseizoen een zwarte snavel, daarbuiten is die geel-oranje.

Leeft van vis, knaagdieren en insecten.

Kleine zilverreiger en Blauwe reiger zijn broedvogels in het Zwin en het hele jaar te zien. Andere zijn wat zeldzamer of zijn te zien op doortrek.

FR: Grande Aigrette
EN: Great White Egret
DE: Silberreiher