Zwinhond

Zwinhond

Niet alleen vogels maar ook andere dieren zoeken rust in het Zwin Natuur Reservaat zoals deze Gewone zeehond (Phoca vitulina).

Zeehonden gaan meestal rusten bij eb op de zandbanken aan onze kust of in de monding van rivieren zoals de Schelde. Bij vloed gaan ze op jacht, ze eten immers vis maar ook wel weekdieren, kreeftachtigen en wulken.

Bij zwaar weer op zee zoeken ze ook wel eens het strand op om wat te rusten, deze hier kwam tot in de grote vijver naast het Zwin Natuur Park om dan wat te rusten op de oever van een kreek. We zien trouwens regelmatig zeehonden in het Zwin maar dan eerder in de zwingeul nabij het strand.